Документи Всички документи
Класирания в 5-та процедура за подбор на специализанти

Списък на одобрените кандидати през м. май2020

Списък на одобрените кандидати в пета процедура за подбор през м. май 2020
Adobe PDF ( 570kB )

Списък на одобрените кандидати през м. април 2020

Списък на одобрените кандидати в пета процедура за подбор през м. април 2020
Adobe PDF ( 588kB )