Документи Всички документи
Класирания в 5-та процедура за подбор на специализанти

Списък на одобрените кандидати през м. септември 2020

Списък на одобрените кандидати в пета процедура за подбор през м. септември2020
Adobe PDF ( 560kB )

Списък на одобрените кандидати през м. август 2020

Списък на одобрените кандидати в пета процедура за подбор през м. август 2020
Adobe PDF ( 555kB )

Списък на одобрените кандидати през м. юли 2020

Списък на одобрените кандидати в пета процедура за подбор през м. юли 2020
Adobe PDF ( 562kB )

Списък на некласирани кандидати през м. юли 2020

Списък на некласираните кандидати в пета процедура за подбор през м. юли 2020
Adobe PDF ( 513kB )

Списък на одобрените кандидати през м. юни 2020

Списък на одобрените кандидати в пета процедура за подбор през м. юни 2020
Adobe PDF ( 562kB )

Списък на одобрените кандидати през м. май2020

Списък на одобрените кандидати в пета процедура за подбор през м. май 2020
Adobe PDF ( 570kB )

Списък на одобрените кандидати през м. април 2020

Списък на одобрените кандидати в пета процедура за подбор през м. април 2020
Adobe PDF ( 586kB )