Документи Всички документи
Документи за втора процедура за подбор на лекари специализанти със срок за кандидатстване до 23.07.2017 г.

Одобрени за финансиране кандидати в процедура със срок до 23.07.2017 г.

Одобрени за финансиране кандидати в процедура за подбор със срок на кандидатстване до 23.07.2017 г.
Adobe PDF ( 299kB )

Неодобрени кандидати в процедура със срок до 23.07.2017 г.

Неодобрени кандидати в процедура за подбор със срок на кандидатстване до 23.07.2017 г.
Adobe PDF ( 298kB )

Договор за финансиране

Проект на договор за финансиране
Word Документ ( 157kB )

Критерии за подбор на специализанти

Критерии за подбор на специализанти
Word Документ ( 82kB )

Процедура за подбор на лекари специализанти

Втора процедура за подбор на лекари специализанти
Word Документ ( 88kB )

Заявление за участие в проекта

Заявление за участие в проект BG05M9OP001-1.015-0001 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Word Документ ( 86kB )

Декларация 1

Декларация-приложение №1
Word Документ ( 52kB )

Декларация 2

Декларация-Приложение 2
Word Документ ( 52kB )

Отчетен доклад

Образец на отчетен доклад-Приложение № 3
Excel Document ( 66kB )

Индивидуален план за обучение

Индивидуален план за обучение-Приложение № 4
Word Документ ( 81kB )

Атестат

Атестат-Приложение № 5
Word Документ ( 80kB )