Контакти

Антоанета Димова
Кординатор на проекта и главен експерт
в дирекция „Межднародни проекти и електронно здравеопазване“
Тел.: 02/ 93 01 271
Павлина Христова
Финансист на проекта и главен експерт
в дирекция „Межднародни проекти и електронно здравеопазване“
Тел.: 02/ 93 01 206
Ел. поща:
spezialisanti@mh.government.bg

Форма за запитване


Ако имате въпроси, моля попълнете следната форма за запитване. Благодарим Ви!