Добре дошли в информационната система към проект BG05M9OP001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" на Министерство на здравеопазването.

Основна цел на проекта е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

Системата има за цел управлението на процеса по регистрация, кандидатстване в обявени процедури за подбор на специализанти за финансиране и поддръжка на информацията, свързана с участниците в проекта.

Последни новини


КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТНОВО СЕ ИЗВЪРШВА САМО ОНЛАЙН ЧРЕЗ РЕГИСТРАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ САЙТА НА ПРОЕКТА

09.03.2021

Техническият проблем в интернет сайта на проекта, касаещ невъзможност за регистрация и създаване на профил в системата, е отстранен. Поради това всички специализанти, желаещи да кандидатстват за финансиране по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“, вече могат да извършват регистрация на интернет сайта www.specializanti-mh.info, с цел подаване на документи онлайн.

След попълване на "Формата за регистрация" (секцията в горния десен ъгъл), на посочения от Вас адрес на електронна поща ще получите съобщение с линк за активиране на профила. Тази стъпка е нужна за удостоверяване на адреса на електронната поща. Запомнете избраната и въведена от Вас парола за достъп до профила и след потвърждение на електронната поща използвайте формата за вход в системата.

След това само през сайта се подава заявление за кандидатстване за финансиране на обучението за придобиване на специалност и придружаващи документи. Образците на документите и условията за кандидатстване са качени в секция „Документи“, откъдето могат да бъдат свалени и попълнени.

Не е необходимо заявлението за кандидатстване по проекта и изискуемите документи да се изпращат в Министерство на здравеопазването.

При възникнал технически проблем в интернет сайта на проекта, документи за кандидатстване за финансиране на специализацията се подават в Министерство на здравеопазването

30.10.2020

Поради получени сигнали от специализанти за невъзможност за регистрация и създаване на профил на интернет сайта на проекта www.specializanti-mh.info , ви информираме, че при възникнал технически проблем може да разпечатате заявлението за кандидатстване по проекта, да го попълните и заедно с изискуемите документи да го подадете лично или чрез куриер в  Деловоството на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5.

По проект „Специализация в здравеопазването” вече се заплащат и таксите на специализантите по клинични специалности за практическо обучение по модули и раздели, които не могат да се проведат в базата за обучение

17.09.2020

Във връзка с влязлото в сила изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (Обн. ДВ, бр. 54 от 16.06.2020г.) от 01.07.2020г. по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ вече ще се заплащат и таксите на специализантите по клинични специалности за практическо обучение по модули и раздели, които не могат да се проведат в базата за обучение.

По проекта не могат да се поемат уговорените такси за специализантите по Наредба № 1 от 2015г, които се обучават по реда на чл. 13 на наредбата и за обучението е уговорено заплащането на такса (т.е. попадат в обхвата на § 31 от Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015 г., обн. ДВ, бр. 54 от 2020г.). Съответно ако за специализант по чл. 13 на наредбата е уговорено задължение да се заплаща такса на базата за обучение (от специализанта, от работодателя му или от друг източник), тази такса не може да бъде изплатена по проекта. Ако такъв специализант провежда обучение в друга (приемаща) база по модул или раздел от учебната програма, който не може да се проведе в основната му база, и за това обучение е уговорена такса, тя ще се заплаща по проекта. Таксата за обучение по модули и раздели, които не могат да се проведат в базата за обучение, не може да бъде по-голяма от 230 лв./мес.